Ирон ӕвзаджы бон, Сӕрибардзинады проспекты, ӕрыгон фасивӕды къорд «Нарты» саразтой нӕртон фӕлварӕнтӕ

Рӕзгӕ фӕлтӕр сӕ тых ӕвзӕрстой, Нарты каджыты хъайтарты, сӕ миниуджытӕм гӕсгӕ базонын. Бынтон сабитӕ та зӕрдӕргъӕвдӕй бакастытсты ӕмдзӕвгӕтӕ нӕ мадӕлон ӕвзагыл.

15 мая / 18:04